Vystoupení Country Virginie

Koncerty mají ve velké většině u posluchačů ohlas - kde Country Virginie jednou vystoupí, tam se často na přání pořadatelů vrací znovu.
A není divu - v dnešní uspěchané době si posluchači rádi "odskočí" od ruchu civilizace do světa ryzích country melodií, oduševnělých textů, přátelského, upřímného posezení a muzicírování.
Protože mají členové kapely i svá občanská povolání, jsou pro skupinu nejvhodnějšími termíny pro vystoupení víkendy a svátky. Ve všedních dnech přicházejí v úvahu pouze představení večerní.

Nejraději hrajeme na různých country bálech, westernových akcích, soukromých oslavách, akcích měst a obcí,
na firemních, veřejných i soukromých večírcích, festivalech atd. a to po celé České republice, případně
i v zahraničí.
Hrajeme celoročně, pouze v zimě nemůžeme vystupovat v nevytápěných prostorách a exteriérech s výjimkou temperovaných pódií - kromě zdravotních důvodů je to dáno i citlivostí ladění hudebních nástrojů na teplotní změny.

Ceny naší produkce

Ceny produkce jsou téměř vždy smluvní a závisejí na typu a rozsahu akce, možnostech pořadatele a dalších aspektech.
V případě komerčních vystoupení zašleme aktuální seznam repertoáru pro OSA e-mailem. V přípdě zájmu o hudební produkci, pokud není dohodnuto mezi pořadatelem či poptávajícím hudební produkce a kapelou jinak, je důležité ze strany zadavatele závazně potvrdit zájem o produkci a to nejpozději 10 dní před konáním hudební produkce. V opačném případě se má za to, že o hudební produkci již není zájem

Repertoár

500 mil (Five Hundred Miles) Hedy West / Antonín Hájek, Jan Vančura
Banks Of The Ohio traditional
Bílým koním (Wild Horses) Mick Jagger & Keith Richards / Míša Leicht
Black Velvet David Tyson / Christopher Ward 1989
Cesty toulavý (On The Road Again) Willie Nelson / Zdeněk Rytíř
City Of New Orleans Steve Goodman
Eldorádo (Golden Dreams of Eldorado) Wolfgang Jass, Wolff-Ekkehard Stein / Ivo Fischer
Hallelujah Leonard Cohen
In Hell I'll Be In Good Company The Dead South
Jimmy Whiskey (There's A Place In The Whiskey) Del Grey, Bobby L. Taylor, Erik Shannon Lawson / Vladislav Dokoupil
Jolene Dolly Parton
Me And Bobby McGee Kris Kristofferson, Fred Foster 1969
Míle a míle (Blowin' In The Wind) Bob Dylan / Ivo Fischer
No One Needs To Know Robert John "Mutt" Lange / Shania Twain
Pár minut (Wait A Minute) Herb Pedersen / Herb Pedersen, J. Hájek
Rocky Top Felice and Boudleaux Bryant 1967 / Antonín Hájek, Milan Dufek 1970
Route 66 Bobby Troup
Sedm dostavníků Bohuslav Ondráček / Jiřina Fikejzová
Stand By Your Man Tammy Wynette & Billy Sherrill
The House of the Rising Sun traditional arranged by Alan Price
Tulsa Time Danny Flowers
Veď mě dál, cesto má (Take Me Home Country Roads) Bill Danoff, Taffy Nivert & John Denver / Vladimír Poštulka
Zátoka (Rock Salt And Nails) Bruce Duncan "Utah" Phillips / Marko Čermák

Technické požadavky

Pro zajištění co nejlepšího zvukového a vizuálního vjemu při vystoupení, využívá kapela moderní ozvučovací
aparaturu včetně zvukové režie. Ozvučovací (a občas i osvětlovací) techniku si kapela zpravidla zařizuje sama. Lze akceptovat i připravené ozvučení pořadatele, které však musí být dostatečně kvalitní a musí obsahovat požadované technické a zvukové vybavení.

Zde si můžete stáhnout pódiový plán a plakát ve formátu pdf: Stage plan